Janusz Olędzki

 Dane osobiste:

Janusz Olędzki urodzony w Warszawie, 20 października 1956 roku

 

Miejsce pracy:

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

S.P. Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Wykształcenie:

1971-1975 VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Wawelska 46

1975-1981 I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie             

 

Stopnie i tytuły:

1981: I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie - lekarz medycyny,

1985-1986:  ukończenie podyplomowego kursu medycznego organizowanego przez

Departament Kształcenia Medycznego w Saint Barnabas Medical Center

New Jersey, USA,

1988: specjalizacja I stopnia, chirurgia ogólna, CMKP Warszawa, Szpital Praski

1992: specjalizacja II stopnia, chirurgia ogólna, CMKP Warszawa, Szpital Praski

1997: specjalizacja II stopnia, chirurgia onkologiczna Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie,

2000: uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych-Rada Naukowa Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

2000-2001: dyplom ukończenia z wynikiem bardzo dobrym, II semestralnego Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

2004: uzyskanie tytułu doktora habilitowanego-Rada Naukowa Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

Języki obce:

Angielski biegle

 

Stanowiska:

 

1981-1984  asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej S.P.C.S.K Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a

1987-1994 starszy asystent w I Oddziale Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Praskim w Warszawie, ul. Al. Solidarności 67

1994-1996  starszy asystent w Klinice Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15

1996-1998  starszy asystent w Oddziale Chorób Jelita Grubego, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5

1998-2004 starszy asystent w Klinice Nowotworów Jelita Grubego, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5 (od 1997 – 2010 –zastępca Kierownika Oddziału Chorób Jelita Grubego, a poźniej Kliniki Nowotworów Jelita Grubego)

1999-2003 członek Rady Naukowej Centrum Onkologii, Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5

2004-2010 – docent dr hab. n. med. w   Klinice Nowotworów Jelita Grubego, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, ul. Roentgena 5

2010-2012 Prof. nadzw. w Klinice Nowotworów Układu Pokarmowego - Centrum Onkologii, Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5

2012-2014-adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej S.P.C.S.K. Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, ul.Banacha 1a.

2014-2015-adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej S.P. C.S.K Uniwesytetu Medycznego w Warszawie, ul.Banacha 1a

2016 - Profesor Belwederski, tytuł nadany przez Prezydenta RP

Wyróżnienia

2002- Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w dziedzinie onkologii.

 

 

 

                                                                                  Janusz Olędzki

 

1981 – 1984

2010

2010

2002

 

Prof. dr hab. n. med. 

Built with Berta.me