Janusz Olędzki

Działalność dydaktyczna:

Promotor rozpraw doktorskich

Rozprawa doktorska lek. med. Katarzyny Jaskóły „Ocena skuteczności, toksyczności, jakości życia i kosztów leczenia trójlekowej chemioterapii paliatywnej u chorych na raka jelita grubego“

Promotor: dr hab. n. med. Janusz Olędzki

Rada naukowa Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie , 02-781 WarszawA, ul. Roentena 5. Warszawa 2008

Rozprawa doktorska lek. med. Michała A. Juszyńskiego „Wyniki wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej w zależności od srednicy tętniaków“

Promotor: dr hab. n. med. Janusz Olędzki

Rada I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, otwarty – czerwiec 2014

Recenzje rozpraw doktorskich

lek. Krzysztofa Kurka „Wczesne rozpoznanie pierwotnego raka wątroby-wartość programu nadzoru chorych zakażonych HCV z ryzykiem raka wątrobowokomórkowego“ – promotor: prof. dr hab. med. Andrzej Habior 07.06.2005 RADA NAUKOWA Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

lek. Wojciecha Łobaziewicza „Wpływ przetaczania homologicznego koncentratu krwinek czerwonych na odległe wyniki radykalnego leczenia operacyjnego chorych na raka okrężnicy i odbytnicy“ – promotor: prof.dr hab. med. Leszek Kołodziejski 10.10.2006    RADA NAUKOWA Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

lek. Pawła Piotrowskiego „Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych na mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej“ – promotor prof. dr hab. med. Włodzimierz Ruka 15.06.2007 RADA NAUKOWA Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Działalność dydaktyczna

1981-1984 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Akademii Medycznej w Warszawie CSK AM: zajęcia dydaktyczne i wykłady dla studentów IV i V roku z chirurgii ogólnej i naczyniowej.

1998-2009 - Centrum Onkologii - Instytut M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Jelita Grubego, kierownik specjalizacji z chirurgii onkologicznej 11 chirurgów z Centrum Onkologii i z innych Oddziałów i Klinik z całej Polski.

1997-2002 - Klinika Nowotworów Jelita Grubego, Centrum Onkologii w Warszawie: szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów jelita grubego w trakcie kursu CMKP w Warszawie przygotowującego do egzaminu na stopień specjalisty chirurgii ogólnej.

2002-2009 - wykłady „Nowotwory jelita grubego” w ramach Kursów Atestacyjnych „Chirurgia Onkologiczna” organizowanych przez CMKP w Warszawie.

Rok 2006 - powolanie przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych na czlonka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie „Onkologia Kliniczna”.

2003-2004 - Sympozja rekomendowane przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce: Onkologia w Praktyce Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyklad: Rozpoznanie i leczenie nowotworów układu pokarmowego.

Rok 2006 – Zaproszenie do prac Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów ds. Raka Jelita Grubego pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. A. Dzikiego.

2002-2009 – 19 wykładów na zaproszenie na Kongresach i w Klinikach akademickich na terenie Polski. 

Współorganizacja, wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne podczas cyklicznych kursów doskonalących CMKP dla chirurgów. Nowotwory jelita grubego [luty, marzec, czerwiec, październik w latach 1996-2010]

Zastosowanie zszywaczy mechanicznych w chirurgii jelita grubego. Wykłady, prowadzenie seminariów, wykonywanie operacji pokazowych z praktycznym szkoleniem chirurgów. 

Rozpoznawanie i leczenie chirurgiczne. Wskazania do zabiegów rozszerzonych. Nawroty miejscowe. Przerzuty do jajników. Przerzuty do wątroby. Zasady leczenia skojarzonego. Czynniki rokownicze. Odległe wyniki leczenia.

Towarzystwo Chirurgów Polskich i firma Auto-Suture. Klinika Nowotworów Jelita Grubego. Centrum Onkologii, Warszawa-Ursynów. 12-13 stycznia 1998. 

Jw. W dniach 15-16 listopada 1998.

Współorganizator Sympozjów : krajowego i międzynarodowego poświęconych wieloośrodkowemu badaniu klinicznemu pt. „ Ocena możliwości zachowania zwieraczy, ocena jakości życia i kosztów leczenia po napromienianiu przedoperacyjnym u chorych na raka odbytnicy”.

Zagraniczne towarzystwo naukowe:

Od roku 2003 członek The American Society of Colon and Rectal  Surgeons 

Krajowe towarzystwa naukowe:

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polski Klub Koloproktologii

Polska Unia Onkologiczna

Odznaczenia: 

Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w dziedzinie onkologii -  14 maja 2002r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego.

Udział w zjazdach i konferencjach naukowych:

Nowacki MP, Olędzki J, Rutkowski A. Polski Klub Koloproktologii. Zasady onkologiczno-techniczne leczenia chirurgicznego raków jelita grubego. 19-21 października, Rydzyna 1996.

Olędzki J, "Aspekty techniczne operacji z zachowaniem zwieraczy". Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich,17 kwietnia 1997.

M.P. Nowacki, J. J. Szymendera, M.M. Kowalska, J. Olędzki, M. Chwaliński. Wzrost stężenia białka C-reaktywnego i gorączka pooperacyjna jako niekorzystne czynniki rokownicze w przypadkach raków jelita grubego. Sympozjum "Krążące markery nowotworowe", 19 czerwca 1997,Centrum Onkologii,Warszawa. 

Olędzki J, Nowacki MP. Zasady postępowania onkologicznego oraz aspekty techniczno-chirurgiczne zespoleń mechanicznych przewodu pokarmowego. Wyniki leczenia skojarzonego nowotworów jelita grubego.17 listopada 1997, Centrum Onkologii, Warszawa.

Olędzki J, Rutkowski A. Leczenia chirurgiczne chorób zapalnych jelita grubego.16-17 października1998, Polski Klub Koloproktologii, Rydzyna.

Bujko K., Nowacki MP, Olędzki J, Liszka-Dalecki P, Nawrocki G, Sopyło R, Bednarczyk M, Chwaliński M, Rutkowski A, Skoczylas J, Jaskóła K. Nowe standardy leczenia skojarzonego raków odbytnicy. Napromienianie przedoperacyjne w przypadkach pierwotnie resekcyjnych. 10 czerwca 1998, Centrum Onkologii, Warszawa.

Olędzki J, Nowacki MP J. 9th Colorectal Disease Symposium. Technical aspects of surgical treatment of colorectal cancer. 18-20 lutego 1998. Clevelend Clinic Florida, Fort Lauderdale,Florida,Stany Zjednoczone.

Olędzki J, Amercan Society of Clinical Oncology [ASCO]. Uczestnictwo w panelach dotyczących postępów w leczeniu raka jelita grubego. Atlanta, maj 1999, Stany Zjednoczone; New Orlean, maj 2000, Stany Zjednoczone; San Francisco, maj 2001, Stany Zjednoczone.

Olędzki J, Nowacki MP, Rutkowski A, Chwaliński M. Wykład   plenarny:  Zespół resekcji przedniej. VI Zjazd PTCHO. 2000, Kraków.

Olędzki J.,,Rectal Carcinoma - Improving The Results by Neorectal Reconstruction” 12th Annual Colorectal Disease Symposium, 15-17 lutego 2001, Cleveland Clinic Florida, Fort Lauderdale, Florida, Stany Zjednoczone. 

Olędzki J, Bujko K, Nawrocki G.I Międzynarodowe Forum Onkologów, Uczestnictwo w dyskusji nt. optymalizacji paliatywnej chemioterapii w raku jelita grubego. Petersburg, luty 2002,Rosja.

Olędzki J.The XIX th Biennial Congress of International University Colon and Rectal Surgeons. Udział w dyskusji panelowej nt. rozszerzonej lymfadenektomii w przypadkach raka odbytnicy. Osaka, 14-18 kwietnia 2002, Japonia.

Olędzki J. International Oncology Foundation. Udział w dyskusji panelowej nt. adjuwantowego leczenia raków jelita grubego - dzisiaj i jutro. Madryt, 19 – 23 września 2002,Hiszpania.

Olędzki J, Rutkowski A. Jakośc życia pacjentów leczonych z powodu raka odbytnicy.Operacja radykalna czy paliatywna w leczeniu chirurgicznym raków jelita grubego. VI Zjazd Polskiego Klubu Proktologii. 24 – 26 października 2002, Szczyrk.

Coroczne zjazdy „American Society of Colorectal Surgeons” do 2008 r.

Prof. dr hab. n. med. 

Built with Berta.me