Janusz Olędzki

Jestem autorem i współautorem 43 publikacji, w tym 29 prac oryginalnych, 8 poglądowych i 6 popularno-naukowych. Jestem autorem i współautorem 15 doniesień przedstawianych na zjazdach i konferencjach naukowych o charakterze międzynarodowym oraz na zjazdach krajowych. Plakat o własnej modyfikacji zbiornika jelitowego „IMCP-Intact Mucosa Coloplasty Pouch-a modification of colonic coloplasty pouch” został przedstawiony podczas 5. Międzynarodowego Sympozjum pt. ,,Sphincter Saving Surgery for Rectal Cancer” w Mediolanie (listopad 2002 r.) i został wyróżniony I nagrodą.

Prace oryginalne, jak i poglądowe są poświęcone głównie problematyce leczenia chorób nowotworowych jelita grubego, szczególnie odbytnicy. Problem skojarzonego leczenia raków odbytnicy oraz możliwości poprawy wyników leczenia onkologicznego stał się wiodącym tematem mojej pracy. Osiągnięcie 5-cioletnich przeżyć u chorych leczonych z powodu raka odbytnicy w III stopniu zaawansowania na poziomie 80 proc. jest wynikiem porównywalnym do wyników osiąganych w najlepszych Klinikach na świecie , zajmujących się leczeniem chorych na raka jelita grubego, a szczególnie odbytnicy. Leczenie skojarzone raka odbytnicy pozwoliło mi leczyć guzy pierwotnie nieoperacyjne z bardzo dobrym wynikiem onkologicznym na poziomie około 40 proc. całkowitych wyleczeń. Doskonalenie sztuki chirurgicznej pozwoliło zarówno mnie, jak i zespołowi na uzyskanie odtworzeń ciągłości przewodu pokarmowego na poziomie 75-80 proc., a wprowadzenie na stałe wytwarzania zbiorników jelitowych poprawiło w znaczący sposób jakość życia leczonych pacjentów. Prowadzone wieloośrodkowe badania kliniczne z losowym doborem chorych, badania kliniczne w ramach programów instytutowych, mające na celu ciągłą poprawę wyników leczenia oraz ocenę możliwości zachowania zwieraczy, a także ocenę jakości życia i kosztów po leczeniu neoadjuwantowym i adjuwantowym chorych na raka odbytnicy, stały się tematem publikacji krajowych i międzynarodowych. 

PRACE ORYGINALNE

Tomaszewski L, Umińska H, Konarska L, Szmajda D, Kulesza A,    Olędzki J. Przydatność oceny izoenzymów amylazy we krwi i moczu w ostrym zapaleniu trzustki. Pol Tyg Lek 1984, 7; 629 – 33.

Nowacki MP, Liszka-Dalecki P, Nasierowska-Guttmajer A, Sopyło R, Olędzki J, Bujko K. Czerniak złośliwy kanału odbytu. Amputacja brzuszno-kroczowa, czy wycięcie miejscowe? Nowotwory J Oncol 1996; 46: 522-529. 

Nowacki MP, Chwaliński M, Liszka-Dalecki P, Olędzki J, Rutkowski A. Rak jelita grubego z naciekaniem narządów sąsiedztwa. Zajęcie węzłów chłonnych czynnikiem rokowniczym? Nowotwory J Oncol 1997; 47: 519-529.

Nowacki MP, Olędzki J, Herman K, Stelmach A, Liszka-Dalecki P. Struniak kości krzyżowej-problem kliniczny. Pol Przegl Chir 1997; 69: 1040-1045.

Nowacki MP, Jaskóła K, Olędzki J, Bujko K, Siedlecki P.  Współczesne zasady leczenia skojarzonego raków okrężnicy, odbytnicy i odbytu. Nowotwory J Oncol 1998;48:1011-1030.

Nowacki MP, Liszka-Dalecki P, Olędzki J, Sopyło R, Chwaliński M, Bujko K, Nasierowska-Guttemajer A. Malignant melanoma of the anal canal: choosing  between abdomino-perineal resection or local excision. Med Sci Monit 1998; 4 (3): 443-447.

Bujko K, Nowacki MP, Liszka-Dalecki P, Olędzki J, Sopyło R. Skuteczność radiochemioterapii przedoperacyjnej u chorych na nieresekcyjnego raka odbytnicy. Wyniki badania pilotowego. Nowotwory J Oncol 1998; 48: 663-673.

Bujko K, Nowacki MP, Olędzki J. Operacyjny rak odbytnicy. Napromienianie przed-, czy pooperacyjne. Nowotwory J Oncol 1998; 48: 925-939.

Rutkowski A, Olędzki J, Chwaliński M, Sopyło R, Bednarczyk M. Wczesne rozpoczęcie żywienia doustnego po operacjach z odtworzeniem ciągłości jelita grubego. Pol Przegl Chir 1999; 4: 351-357.

Nowacki MP, Jaskóła K, Olędzki J, Bujko K, Siedlecki P. Leczenie skojarzone raków jelita grubego. Farm Pol 1999.

Bujko K, Nowacki MP, Sopyło R, Olędzki J, Bednarczyk M, Skoczylas J. Wczesne wyniki leczenia skojarzonego chorych na raka dolnej części odbytnicy. Pol Przegl Chir 1999; 71: 479-486.

Olędzki J. ,,Ocena wybranych aspektów jakości życia chorych po resekcji przedniej z powodu raka odbytnicy’’ - praca doktorska. Centrum Onkologii, Warszawa 1999.

.Rutkowski A, Nowacki MP, Chwaliński M, Olędzki J, Nawrocki G. Przydatność gąbki kolagenowej nasączonej garamycyną w profilaktyce wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych na raka odbytnicy- wyniki badania randomizowanego. Pol Przegl Chir 2000; 72:834-845.

Olędzki J, Nowacki MP, Bujko K. Zespół resekcji przedniej. Pol Przegl Chir 2001;73:442-450.

Bujko K, Nowacki MP, Olędzki J, Sopyło R, Skoczylas J, Chwaliński M. Sphincters preservation after short-term preoperative radiotherapy for low rectal cancer. Presentation of own data and literature review. Acta Oncol 2001;40: 593-601.

Nowacki MP, Rutkowski A, Bujko K, Olędzki J, Sopyło R. Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych na raka odbytnicy poddanych napromienianiu przedoperacyjnemu. Pol Przegl Chir 2002; 74: 1123-1137.

Rutkowski A, Nowacki MP, Olędzki J, Bujko K. Anastomosis site a risk factor for anastomotic leakage after elective anterior resection of rectal cancer. Nowotwory. J. Oncol 2002; 52: 295-299.

Olędzki J, Nowacki MP. Intact Mucosa Coloplasty Pouch (IMCP) – a modification of colonic coloplasty pouch. Nowotwory J Oncol 2003; 53: 405-408.

Olędzki J, Chwaliński M, Rogowski W, Sopyło R, Nowacki MP. Total cystectomies in the surgical treatment of rectal cancer with prior chemoradiation: analysis of postoperative morbidity and survival. Int J Colorectal Dis 2004; 19: 124-127.

Bujko K, Nowacki MP, Nasierowska-Guttmejer A, Michalski W, Bębenek M, Pudełko M, Kryj M, Olędzki J, Szmeja J, Słuszniak J, Serkies K, Kładny J, Pamucka M, Kukołowicz P on behalf of the Polish Colorectal Study Group. Sphincter preservation Following Preoperative Radiotherapy for Rectal Cancer: Report of Randomised Trial Comparing Short-Term Radiotherapy vs Conventionally Fractionated Radiochemtherapy. Radiother Oncol 2004 Jul;72(1):15-24.

Olędzki J, Nowacki M. Komentarz do pracy: Kołodziejski L.S. i wsp. Proste wyznaczenie poziomu amputacji kości krzyżowej za pomocą tomografii komputerowej. Pol. Przegl. Chir 2005; 6, 93-94.

Bujko K, Nowacki MP, Kępka L, Olędzki J, Bębenek M, Kryj M on behalf of the Polish Colorectal Study Group. Postoperative Complications in Patients Irradiated Preoperatively for Rectal Cancer: Report of a Randomised Trial Comparing Short-Term Radiotherapy vs Chemoradiation. Colorectal Disease 2005, 7, 410-416.

Bujko K, Nowacki MP, Nasierowska-Guttmejer A, Kępka L, Winkler_Spytkowska B, Suwiński R, Olędzki J, Stryczyńska G, Wieczorek A, Serkies K, Rogowska D, Tokar P on behalf of the Polish Colorectal Study Group. Prediction of mesorectal nodal metastases after chemoradiation for rectal cancer.: results of a randomised trial. Implication for subsequent local excision. Radiother Oncol 2005, 76, 234-240.

Nowacki MP, Rutkowski A, Olędzki J, Chwaliński M. Prospective, randomized trial examining the role of gentamycin-containing collagen sponge in the reduction of postoperative morbidity in rectal cancer patients: early results and surprising outcome at 3-years follow-up. Int J Colorectal Dis 2005; 20: 114-120.

J. Olędzki. Komentarz dla Polskiego Przeglądu Chirurgicznego dotyczący pracy: Vavra P, Gunkova P, Rydlova M, Pelikan A et al. Rectal Cancer Treatment Results from one of the biggest Czech Republic Regions. Pol Przeg Chir 2005, 77, 6, 576-586.

Źółciak A, Bujko K, Kępka L, Olędzki J, Rutkowski A, Nowacki MP. Abdominoperineal resection or anterior resection for rectal cancer: patient preferences before and after treatment. Int J Colorectal Dis 2006, 8, 575-580.

Pietrzak L, Bujko K, Nowacki MP, Kępka L, Olędzki J, Rutkowski A, Szmeja J, Kładny J, Dymecki D, Wieczorek A, Pawlak M, Leśniak T, Kowalska T, Richter P; Polish Colorectal Study Group. Quality of life, anorectal and sexual functions after preoperative radiotherapy for rectal cancer: report of a randomised trial. Radiother Oncol 2007, 84, 217.

Kosakowska E, Nowakowska D, Olędzki J. Zaawansowany rak odbytnicy. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2007, 3, 3, 150-153.

Olędzki J. Wytyczne badań kontrolnych chorych na raka jelita grubego. Dziki A, Wallner G (red). Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne w raku jelita grubego. 2007.

Bujko K, Richter P, Kołodziejczyk M, Nowacki MP, Kulig J, Popiela T, Gach T, Olędzki J, Sopyło R, Meissner W, Wierzbicki R, Polkowski W, Kowalska T, Stryczyńska G, Paprota K. Preoperative radiotherapy and local excision of rectal cancer with immediate radical re-operation for poor responders. Radiother Oncol 2009; 92: 195-201.

Bakun M, Kaczmarski J, Poznański J, Rubel T, Rozga M, Malinowska A, Sands D, Hennie E, Olędzki J, Ostrowski J, Dadlez M. An integrated LC-ESI-MS platform for quantitation of serum peptide ladders. Aplication for colon carcinoma study. Proteomics Clin. Appl. 2009; 3, 1-15.

Skrzypczak M, Goryca K, Rubel T, Paziewska A, Mikula M, Jarosz D, Pachlewski J, Olędzki J, Ostrowski J. Modeling oncogenic signaling in colon tumors by multidirectional analyses of microarray data directed for maximalization of analytical reliability. PLoS One 2010; Oct 1; 5 (10).

 Kober P, Bujko M, Olędzki J, Tysarowski A, Siedlecki JA. Methyl-CpG binding column-based identification of nine genes hypermethylated in colorectal cancer. Mol Carcinog 2011; Nov;50(11):846-56. 

Rutkowski A, Nowacki MP, Chwaliński M, Olędzki J,    Bednarczyk M, Liszka-Dalecki P, Górnicki A, Bujko K. Acceptance of a 5 – mm distal bowel resection margin for rectal cancer: is it safe? Colorectal Dis 2012 Jan; 14(1):71-8.

Rutkowski A, Zając L, Pietrzak L, Bednarczyk M, Byszek A, Olędzki J, Olesiński T, Szpakowski M, Saramak P, Cwaliński M. Surgical site infections following short-term radiotherapy and total mesorectal excision: result of a randomized study examining the role of gentamicin collagen implant in rectal cancer surgery. Tech Coloproctol 2014 Oct;18(10):921-8.

PRACE POGLĄDOWE

Ziembikiewicz A, Nowacki MP, Sopyło R, Grochowicz M, Olędzki J, Rutkowski A. Leczenie zachowawcze choroby hemoroidalnej z uzyciem  preparatów Proctosone i Hemcort HC. Magazyn Medyczny 1996; 6 : 32-35.

Ziembikiewicz A, Nowacki MP, Rutkowski A, Liszka-Dalecki P, Olędzki J. Leczenie instrumentalne i operacyjne guzków krwawniczych. Magazyn Medyczny 1996; 7 : 23-24.

Olędzki J. List do Redakcji-komentarz do pracy "Premliminary      Results of Preoperative 5-Fluorouracil, Low-Dose Leucovorin, and Concurrent Radiation Therapy for Clinically Resectable T3 Rectal Cancer. Grann A,Minsky B.D,Cohen A.M i wsp. Dis Colon Rectum 1997; 40: 515-22. Nowotwory J Oncol 1998; 48: 177-178.

Nowacki MP, Olędzki J. Komentarz do pracy: Bleday R. Miejscowe wycięcie raka odbytnicy (World J Surg 1997; 21: 7-6-714). Med. Prakt Chir 1999; 2: 21-23.

Nowacki MP, Olędzki J. Komentarz do pracy: Hyder JW. Przygotowanie jelita grubego do zabiegu operacyjnego. Curr Surg Ther 1998. Med. Prakt Chir 1998;6:154-155.

Olędzki J, Nowacki MP, Sopyło R. Metody operacyjnego zachowania zwieraczy lub rekonstrukcji umożliwiającej odtworzenie naturalnej drogi wydalania. Nowa Med 1999; 4: 27-28.

Olędzki J, Nowacki MP, Nowotwory jelita grubego - radykalne leczenie operacyjne. Nowa Med 1999; 4: 14-17.

Sopyło R, Nowacki MP, Olędzki J. Operacje paliatywne. Nowa Med 1999; 4: 53-57.

Nowacki MP, Olędzki J, Chwaliński M. Chirurgia raka jelita   grubego. Med Prakt Chir 2002/6; 113-116.

STRESZCZENIA ZJAZDOWE

I USTNE PREZENTACJE

Olędzki J, Nowacki MP. Rak jelita grubego z naciekaniem narządów sąsiedztwa. Zajęcie węzłów chłonnych czynnikiem rokowniczym". Zjazd  Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.Kraków, 26-27 maja  1996.

Bujko K, Nowacki MP, Sopyło R, Olędzki J. ”Napromienianie przedoperacyjne jako metoda zwiększająca prawdopodobieństwo zachowania zwieraczy u chorych na raka odbytnicy” VI Zjazd PTCHO. Kraków, 2000.

Bujko K, Nowacki MP, Sopyło R, Skoczylas J, Olędzki J. „Ocena skuteczności napromieniania wysokimi dawkami frakcyjnymi u chorych na resekcyjnego raka odbytnicy” VI Zjazd PTCHO. Kraków; 2000.

Olędzki J, Nowacki MP, Rutkowski A, Chwaliński M. „Zespół resekcji przedniej” VI Zjazd PTCHO. Kraków, 2000.

Rutkowski A, Olędzki J, Chwaliński M, Sopyło R, Bednarczyk M. Wczesne rozpoczęcie żywienia doustnego po operacjach z odtworzeniem ciągłości jelita grubego, a powikłania pooperacyjne. VI Zjazd PTCHO. Kraków, 2000. 

Rutkowski A, Nowacki MP, Chwaliński M, Olędzki J, Nawrocki G. Przydatność gąbki kolagenowej nasączonej garamycyną w profilaktyce wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych na raka odbytnicy- wyniki badania randomizowanego. VI Zjazd PTCHOKraków, 2000.

Chwaliński M, Nowacki MP, Rutkowski A, Kamińska J, Olędzki J. Prognostyczne znaczenie przedoperacyjnych oznaczeń CEA i CRP u chorych na raka jelita grubego. VI Zjazd PTCHO. Kraków,2000.

Bujko K, Nowacki MP, Olędzki J, Sopyło R, Skoczylas J. Sphincter-preserving surgery following short-term radiotherapy for rectal cancer. 29 Zjazd ESTRO w Turcji, Istambuł, wrzesień 2000.

Sopyło R, Bujko K., Nowacki MP, Olędzki J, Chwaliński M. Total circumferential mesorectal excision 2-3 cm below tumour or total mesorectal excision for rectal cancer? Perspectives in Colorectal Cancer, Dublin, Irlandia, 7 – 9 czerwca 2001.

Nowacki MP, Olędzki J. Own modification of colonic coloplasty pouch–Intact Mucosa Coloplasty Pouch (IMCP) [the best poster presented during the V International Symposium Sphincter Saving Surgery for Rectal Cancer ,16-19th Nov. 2002, Milan]. 

Rutkowski A, Nowacki MP, Olędzki J, Chwaliński M. Results of randomised study examining the role of gentamycin collagen sponge placed into the pelvic cavity after excision of rectal cancer ( EAOP).

Ustna prezentacja ECCO 13, Paryż, 30.10 - 03.11. 2005. Long term results of a randomised trial comparing preoperative short-course radiotherapy vs. preoperative conventionally fractionated chemoradiation for rectal cancer. Bujko K, Nowacki M, Nasierowska -Guttmejer A, Michalski W, Bebenek M, Kryj M, Oledzki J, Szmeja J, Kladny J, Pietrzak L for the Polish Colorectal Study Group.

Podium presentation – The American Society of Colon and Rectal Surgeons, 2010 Annual Meeting Webcast, Mineapolis, MN, May 15-19, 2010. Safe Length of Distal Bowel Margin in Lower Rectum Cancer Surgery (S-41) Course ID :ASCRS 1033-239. A Rutkowski, M . Chwalinski, J. Olędzki, K. Bujko, M. Bednarczyk, P. Liszka-Dalecki, A. Górnicki, Warsaw, Poland.

Tysarowski A, Wyrwicz L, Olędzki J, Siedlecki J.A. Genetic biomarkers spectrum and molecular tools utility in metastatic colorectal cancer diagnosis in patient of Polish origin. European Journal of Human Genetics, vol. 18, Suplement 1, June 2010.

Tysarowski A, Wyrwicz L, Olędzki J, Siedlecki J.A. Ocena statusu mutacji genów K-RAS, BRAF, PIK3CA w raku jelita grubego. Streszczenia III Polski Kongres Genetyki, Lublin 2010.

Tysarowski A, Wyrwicz L, Olędzki J, Siedlecki J.A. Genetic biomarkers spectrum and molecular tools utility in metastatic colorectal cancer diagnostics in patients of Polish origin. EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE 2010, Goeteborg, Szwecja, 12-15 czerwca 2010 – plakat.

Rutkowski A, Bednarczyk M, Olędzki J, Liszka-Dalecki P, Chwaliński M, Zająć L. Czynniki ryzyka nieszczelności zespolenia po resekcji przedniej u chorych na raka odbytnicy. Czy możliwe jest sprecyzowanie wskazań do wyłaniania zabezpieczającej stomii? Nowotwory J Oncol 2012, Suplement 1:34. XVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; Warszawa, 24-26 maja 2012.

Olędzki J, Rutkowski A, Liszka-Dalecki P, Chwaliński M, Bednarczyk M, Zając L. „Nisko położony rak odbytnicy – jakie czynniki poza odległością guza od brzegu odbytu mogą decydować o wykonaniu resekcji przedniej zamiast amputacji brzuszno-krzyżowej? Nowotwory J Oncol 2012, Suplement 1:50. XVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; Warszawa, 24-26 maja 2012.

Zgromadzone przeze mnie doświadczenie i wiedza posłużyły do opracowania standartów postępowania w Klinice i w leczeniu przedhospitalizacyjnym, co znalazło wyraz  w poniższym opracowaniu

 

INNE

Olędzki J. ”Standardy postępowania w Klinice Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii w Warszawie jako jeden z instrumentów zarządzania jakością”. Praca dyplomowa. Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia .Warszawa, 2001.

Monografia: „The use of specific antidotes in pre-hospital treatment. Selected clinical problems of medical emergency”.Redakcja:B. Lewandowski. Autorzy: Mach-Lichota E., Wojtaszek M., Jakubowski K., Olędzki J. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012: 66-73, ISBN 978-83-7338-756-0

Prof. dr hab. n. med. 

Built with Berta.me